Dříve bývala Silke Horáková klasickou investorkou. Když se však doslechla o britském fondu Bridges Ventures, který investuje výhradně do projektů se společenským dopadem, rozhodla se založit podobný fond i u nás. A po osmi letech, kdy nastal ten pravý čas, založila první český social impact fond Tilia Impact Ventures.

V sociálním sektoru se pohybuje od roku 2011. Jak se za tu dobu změnil?

V roce 2011 v Česku nebyla téměř žádná podpora pro sociální podnikání. Postupem let se sektor začal budovat a vznikaly programy jako Lepší byznys od Nadace Via, Social Impact Award, Impact First Award od České spořitelny, #třidvajedna Nadace Karla Janečka, Laboratoř Nadace Vodafone a Edison od Impact Hubu. I přesto jen málo investic putuje do firem se společenským dopadem.

Čím to je? Je u nás málo investorů?

To bych neřekla; najít investory byl můj nejmenší problém. Naopak mě překvapilo, že když jsme fond připravovali, setkali jsme se s řadou českých investorů a hodně z nich nám řeklo, že investování s dopadem už trochu dělají, případně by ho rádi více rozvinuli. A to i přesto, že návratnost investic na začátku není skvělá. 

Pokud tedy máme dost štědrých investorů, kde je ten problém?

V Česku není dost podnikatelů, kteří by založili firmu se záměrem, aby měla společenský dopad. Řekla bych, že dobře fungují inkluzivní podniky, protože je stát dlouhodobě podporuje. Co však málo vidím, je ambice velkého růstu a opravdu systémové změny. Lidé, kteří mají drive, málokdy založí sociální podnik. Navíc celý sociální sektor je závislý na grantech a tudíž vznikají jen krátkodobé projekty, které nejsou finančně samostatné.

Vedly vás tyto důvody k založení fondu Tilia Impact Ventures?

Ano, společně s Petrem Vítkem jsme chtěli založit fond, který by více podpořil podnikatele, kteří usilují o měřitelný dopad. Fond má cílovou velikost 59 milionů korun. Během následujících čtyř let chceme investovat do 8-10 projektů, ale zároveň také testovat trh, posouvat ho dál, přitáhnout k němu další investory a zjistit, jaké finanční nástroje v tomto sektoru nejlépe fungují.

Zbytek rozhovoru si můžete přečíst na blogu UP21.

Nadace
Lilie & Karla
Janečkových
Zapova 18
Praha 5
150 00
 
IČO: 02576040