Pravidla komunity

Součástí komunity jsou sociální inovátoři, kteří prošli programem 3-2-1 dílna Nadace Lilie & Karla Janečkových a experti organizátoři podílející se na vzniku programu.

Cílem komunity je vzájemná podpora a inspirace, přičemž organizátoři Nadace Karla Janečka vytváří prostor pro růst a zajišťují informační kanál, přednášky, workshopy a mentoring těm, kteří své projekty chtějí neustále posouvat kupředu.

Názory Jednotlivých členů komunity, nevyjadřují postoje celé komunity ani Nadace Lilie & Karla Janečkových.

1. Vstup do komunity

Vstup do komunity je dobrovolný a je umožněn těm, kteří splňují tyto podmínky:

 • Jeden až dva účastníci týmu, kteří absolvovali program 3-2-1 dílna v roce 2016.
 • Jeden až dva účastníci týmu, kteří absolvovali program 2 3-2-1 dílny v letech 2016 až 2021.
 • Experti (mentoři a lektoři).
 • Organizátoři (zaměstnanci NKJ podílející se na vzniku programu).

2. Chování členů komunity

Prosíme o dodržování základních pravidel slušného chování a to i v rámci online prostředí.

 • Vždy respektujeme názory druhých.
 • Neurážíme jeden druhého a nechováme se k sobě hrubě.
 • Jsme k sobě laskaví.

3. Aktivita

Při výběru účastníků pro akce pořádané pro komunitu přihlíží organizátoři k aktivitě jednotlivých členů komunity.

 • Členové komunity se alespoň jedenkrát za rok zúčastní workshopu, přednášky či jiné aktivity pořádané organizátory 3-2-1 dílny pro komunitu a pokud je to možné aktivně se zapojují do diskuzí ve skupině.
 • Účastníci vybraní k mentoringu pravidelně posílají reporty dle předem domluvených pravidel.
 • Organizátoři si vyhrazují právo přenechat místo na workshopu zájemci zvenčí, pokud volné místo není možné obsadit adekvátním členem komunity.

4. Odchod z komunity

Odchod z komunity je dobrovolný, člen komunity může být vykázán, bude-li jeho chování v rozporu s dobrými mravy.

 • Na žádost člena komunity.
 • Při závažném porušení pravidel komunity (de rozhodnutí organizátorů).
 • Na základě porušení zákonů České republiky.
 • V návaznosti na dlouhodobou neaktivitu (člen komunity není v kontaktu s organizátory déle než 1 rok).

Komunitu založila Nadace Lilie & Karla Janečkových.

S případnými dotazy a podněty se obracejte na e-mail michaela.zezulova@nadacelkj.cz.

Nadace
Lilie & Karla
Janečkových
Zapova 18
Praha 5
150 00
 
IČO: 02576040