Posláním Matemága je ukazovat dětem na prvním stupni ZŠ matematiku jako užitečný nástroj pro překonávání překážek a naplňování představ. Vzdělání totiž vnímají jako klíč k udržitelnému řešení většiny problémů. A jak se absolventům akcelerátoru z roku 2016 dařilo v minulém roce? Velmi! Jejich hru stáhlo více než 30 000 stažení a až 2 miliony vyřešených rébusů! Prvotní analýzy dat navíc ukázaly příznivý vliv hraní na řešení úloh i mimo hru. Chcete si taky zamilovat matematiku a abstraktní myšlení? Podívejte se na upoutávku hry!

Nadace
Lilie & Karla
Janečkových
Zapova 18
Praha 5
150 00
 
IČO: 02576040