Víte, v čem jste opravdu dobří? 

Jen jeden ze čtyř zaměstnanců dělá práci, ve které je skutečně dobrý. Co by se stalo, kdybychom všichni pracovali se svým vrozeným potenciálem? Pokud netušíte, jaké jsou vaše silné stránky a nikdy jste nepřemýšleli nad tím, do jaké míry ovlivňují vaše hodnoty to, co děláte, poslechněte si rozhovor s koučem, který se zaměřuje na talent management.  

Právě o využití talentů v práci i mimo ni jsme si povídali s expertem 3-2-1 dílny Milanem Pařilem z Inpram, který se specializuje na talent management a firemní kulturu a transformaci zaměstnanců opírá o rozvoj jejich silných stránek.

Nejprve si pojďme ujasnit pár pojmů, které spolu úzce souvisí, ale lidé je často zaměňují. Mám na mysli talent, vlohy, nadání, schopnosti. Co je co?

Definice jsou různé. Ale podle modelu Clifton Strenghts a podle metodiky Gallup, se kterou pracujeme, se na talenty díváme jako na soubor našich schopností, vloh a dispozic, které máme vrozené, a jsou tedy neměnné. Když se tyto vlohy poskládají dohromady, tvoří nějakou schopnost a pokud ta schopnost dosahuje mimořádných výsledků, tak se o ní dá hovořit jako o talentu. Můžeme si to představit na příkladu, jestliže se dítě snaží postavit v postýlce, investuje svou píli do toho, aby se naučilo chodit. Některé děti se pak naučí chodit rychle a některé pomalu, to je ta část talentu. A když pak dítě dál investuje do rozvoje chůze, věnuje jí další část práce, tak se naučí nejen chodit, ale třeba taky tančit nebo bruslit a to znamená, že tu schopnost rozvíjí. Pokud pak hraje ligu nebo tančí závodně, tak je jeho schopnost mimořádně rozvinutá. A pokud doveze medaili z olympiády, tak je jeho schopnost mimořádná, excelentní. Tzn. cokoli, co je víc než chůze, lze považovat za silné stránky. Pokud vám něco přirozeně jde, stojí vás málo úsilí, abyste se zlepšili. A to je ten moment, kdy se bavíme o nadání a talentu.

Talent a nadání jsou synonyma?
Mají k sobě blízko a podporují nás v tom, čeho chceme dosáhnout.

Ty pracuješ s konceptem silných stránek. Můžeš nám model Clifton Strenghts představit?

Gallup je mezinárodní organizace, která před 50 lety započala práci s metodikou Donalda Cliftona, zakladatele Clifton Strengths. Ta říká, že pokud se soustředíme na to, co nám nejde, dosáhneme jen průměru. Pokud ale svou pozornost nasměřujeme do oblastí, na které máme nadání, můžeme dosáhnout excelence. Metodika zkoumá vzorce myšlení a chování člověka, kdy byl primární výzkum postaven na skupině lidí, která dosáhla mimořádného výsledku. Cílem vědců bylo zjistit, jak toho výsledku dosáhli, takže zjišťovali, jak pracovali, jak se chovali, jak fungovali. A v odpovědích pak indentifikovali opakující se vzorce. Dnes máme 34 talentových témat popisujích talenty, které umožnili lidem dosáhnout úspěchu s minimálním úsilím.

Jaké jsou oblasti talentů?

Celá metodika je založena na čtyřech základních rovinách. Společným jmenovatelem pro realizační doménu jsou lidé, kteří usilovně pracují na tom, aby se věci staly. Pokud byste tedy měli silnou doménu realizačních talentů, měli byste rádi výkon, rádi byste viděli výsledky, uměli byste dobře zorganizovat práci a naplánovat kroky k tomu, aby se stalo to, co se má stát. Další doménou je doména strategických talentů. To je doména zaměřená na práci s analyzováním dat a faktů lidé pak na jejich základě umí dělat skvělá rozhodnutí. Pokud byste tedy disponovali strategickou doménou, tak by vám vyhovovalo, pokud by věci měly jasnou vizi, strategii. Promlouvala by na vás data a čísla by vám dávala konkrétní informace. Uměli byste dobře pracovat i s historií, s tím, co se stalo. Třetí z domén je doména ovlivňovacích talentů. Ovlivňovači jsou charismatičtí lidé, kteří se nebojí převzít prapor, když už se ostatním podlamují kolena. Umí převzít iniciativu. Ale také umí zajistit, aby byli všichni vyslyšeni, aby všichni mohli přispět názorem. Umí namotivovat tým. A poslední doména je doména vztahových talentů, to jsou ti, kteří dokáží vytvářet krásné pracovní prostředí a dobré vztahy. Zajišťují, že se lidé v práci cítí velmi dobře, a když pak tito lidé spolupracují na nějakém cíli, dosahují mimořádných výsledků.

Řada lidí si pod pojmem talent představí třeba nějaké sportovní nebo hudební nadání. Můžeš nám pár talentů, které pojmenováváte vy, představit? Jaké jsou třeba tvoje talenty?
Jeden z mých talentů je talent communication, jeho základem je to, že mi nedělá problém přenést poměrně rychle myšlenky do slov. Umím dobře tvořit text. Umím improvizovat a dobře stvořit příběh. Dalším mým talentem je strategic, tzn. je pro mě snadné vidět různé scénáře a varianty řešení. Velmi často přináším možnosti, jak by se celá situace dala posunout dál a umím zvolit tu nejlepší možnou cestu pro dosažení úspěchu. Kdybyste si přečetli charakteristiku všech 34 talentů, tak by to na vás velmi rychle dýchlo a řekli byste si, co z toho vlastně máte. Dobrý identifikátor talentů je také fakt, že vám v práci čas rychle letí a vy za sebou máte během chvilky kus práce, i když máte pocit, že jste ani nepracovali. Pokud se umíte dostat do flow a práce vám jde, je to jasná známka toho, že pracujete na základě svých talentů.

Čeho lze dosáhnout, pokud včas identifikujeme, v čem jsme dobří?

V mnoha oblastech byste mohli být výjimeční. Výsledek vašeho snažení by pak výrazně mohl překonat průměr. To by byl ideální stav. Kdyby lidé pochopili, co jim jde, tak by jejich výsledky v práci byly mnohem lepší. Což by mimochodem bylo skvělé i pro osobní život.  

Prý dělá jen jeden ze čtyř zaměstnanců práci, ve které je opravdu nejlepší. Co by se stalo, kdybychom všichni pracovali se svým vrozeným potenciálem?

Neznamená to, že byste nedělali věci, na které nemáte talenty, ale je to o tom, že byste uměli najít vlastní způsob, jak tu práci dělat. Všemu se bohužel nevyhnete. Možností, jak dosáhnout výsledku, ale může být víc. Je proto dobré jít vždy vlastní cestou, zvláště v případě, kdy cítíte, že vám určitá činnost energii spíše bere, než dává. Ale velmi často se spíše stává to, že lidé dělají práci tak, jak jim bylo nařízeno. Své talenty pak úplně vyřadí z cesty. Ti zodpovědní to sice odedřou, ti nezodpovědní pak přemýšlí, jak něco neudělat. A to není správná cesta.  

Už ze školy jsme často zvyklí na to, že nás učitelé nutí zvládat i to, co nám třeba přirozeně nejde. Proč se učíme, že za úspěchem stojí pot i slzy?

Takhle bohužel fungujeme a celá naše společnost je takto formována. Od malička slýcháváme, že je potřeba pracovat na tom, co nám zrovna nejde, nezdržovat se prací na věcech, které nám zrovna jdou. A často si říkáme, že to, co umíme, ani není talent, že to je normální. Vybudovali jsme v sobě pocit, že pořádná práce musí bolet. Ano, poctivá práce stojí pot, ale může u toho být úsměv, ne jen slzy. A v tom je ten rozdíl. I do talentů je potřeba věnovat úsilí, jinak z toho nebude silná stránka, jen nevyužitý talent. My se ale už odmalička bojíme udělat chybu. A v okamžiku, kdy nemůžeme dělat chyby, eliminujeme všechna potenciální rizika, která by chybu způsobila. Takže pilujeme i to, co nám nejde, jen proto, abychom neselhali. Kdybychom tohle uměli otočit a uměli pracovat i s chybou jako s objevováním, s poznáním a naučili se hledat jiné než předepsané formáty, tak bychom mohli najít cestu, jak dosahovat skvělých výsledků právě díky našim talentům.

Není právě tento přístup tím důvodem, že jsme mnohdy průměrní, namísto toho, abychom byli jedineční?

Pokud naše pozornost půjde do potu a slz, tak nezbyde energie a prostor k tomu, abychom z těch talentů, z těch darů, které máme, vybudovali něco užitečného. Pokud do talentů nebudeme investovat pozornost, tak ty dary zůstanou pouze darem, který nenese užitek. Užitek nese až vybudovaná silná stránka. Zkuste se sami na sebe podívat a vyjmenovat pět věcí, o kterých byste řekli, že jste v nich skvělí. A pak se zeptejte sami sebe, jak byste tohle mohli využívat ve vztazích, v práci, zkrátka v prostředí, ve kterém fungujete. A druhým krokem je, že zkusíte přemýšlet o i tom, kterých pět talentů má vaše kolegyně, váš kamarád, zkrátka lidé kolem vás. Pak těm lidem můžete prolomit past a říct jim, v čem jsou jedineční. Říkejte lidem, co na nich oceňujete. Možná si pak poprvé uvědomí, že i oni mají jedinečné talenty.

Jak tohle téma otevřít mezi svými známými, doma? Ty na svých workshopech používáš jednoduchý trik.

To je krásná hra, kterou si užívají účastníci i lektoři. Zkuste napsat 5 zpráv svým blízkým, ať vám dají vědět, v čem jste dobří a v čem vynikáte. Uvidíte, že vás to bude bavit a dozvíte se užitečné věci.

Je skutečně možné věnovat se jen činnostem, ve kterých vynikáme?

V každé práci se dostáváte do stavu, kdy stojíte před úkolem, do kterého se vám nechce. O tom to ale není. Je potřeba občas vyjít ze zóny komfortu do zóny učení. Pokud ale v práci chcete jen více využívat svých talentů, pak se zkuste zamyslet nad tím, jak byste k úkolu přistoupili z pohledu vlastního nastavení. To je práce, o kterou se chcete snažit. Pojmenovat své talenty a pak je nechat projevit. A ve finále svůj talent zamířit tam, čeho chcete dosáhnout. Nikde neexistuje předpis, že pro danou roli potřebujete mít určité talenty. Třeba když jste manager a máte strategické talenty, bude pro vás snadné udělat strategický plán, mít vizi, mít připravené data, fakta. Ale pokud nebudete mít strategické talenty, můžete použít i realizační talenty. Jen ta práce bude vypadat jinak. Pro vás bude snadné naplánovat konkrétní kroky, které se mají dít. Dobře je zorganizovat, mít jasný plán práce, s tím, že máte navíc vlastní zkušenost a víte, co je efektivní. A dokážete vybrat i dobrý způsob, jak naplnit cíl. Pokud byste byli vztahový manageri, tak společně s kolegy vytvoříte vizi. Nachystáte prostředí, kde se budou všichni doplňovat a budete pracovat na něčem, co vás baví. A pokud byste byli ovlivňovací, tak budete ti, kteří tým dokáží nadchnout, zapálit pro vizi.

Ty propojuješ talenty i s hodnotami, protože právě hodnoty jsou zodpovědné za naše rozhodování a chování. K čemu je poznání osobních hodnot podle Barretta, se kterým pracujete vy?

Z našeho úhlu pohledu tvrdíme, že talenty jsou o tom, jakým způsobem fungujeme. Jak nejlépe a nejsnadněji dosahujeme výsledků. Vedle talentového rámce je ale ještě hodnotový rámec, ke kterému přisuzujeme jinou otázku, proč vůbec tu práci děláme. Co je pro vás důležité? Na základě čeho se rozhodujete o tom, kterou práci udělat? Tyto otázky jsou velmi propojené, ale můžete se na ně podívat i na jako dva samostatné pilíře. K tou pak přistupuje pilíř třetí, kterým je vaše zkušenost a expertíza. Hodnoty jsou spjaté s emocionálním nastavením člověka. S tím, co je pro vás důležité, totiž máte spjatou i určitou míru pozornosti. Možná by proto bylo dobré udělat si takové mini cvičení a zkusit si vzít jednu věc v životě, která je pro vás opravdu důležitá. Rodinu, zdraví, přátele, děti, tyto velká témata ale nechte stranou s zkuste si říct, co je pro vás důležité k tomu, abyste byli v práci spokojeni. A teď si představte, že to funguje, že to, co je důležité, šlape jako na drátkách. Jaké to nese emoce? A teď si zkuste představit, co se stane, když tu pro vás důležitou část někdo pošlape a není naplněna. Jakou tady objevíte emoci? Takhle je to snadné, někdy stačí opravdu málo na to, abyste někomu zničili něco, co je pro něj v životě důležité a vyvolali v něm tyto negativní pocity. Proto se v práci s týmy vždy snažím poukázat na oba pilíře, tedy co je můj způsob, jak mohu fungovat a proč tu práci dělám. A lídr by měl obojímu porozumět a měl by pomoci pochopit tyto oblasti i svým lidem. Protože co můžete popsat, to můžete měnit. V okamžiku, kdy tyto body máte pevně uchopené, tak můžete velmi efektivně pracovat na svém rozvoji.

Myslíš si, že by každý z nás měl znát své hodnoty?

Troufám si říct, že bychom tím neuvěřitelně proměnili prostředí, ve kterém žijeme. Cokoli, co je pro nás důležité, stojí často u našich rozhodnutí. To, jestli se rozhodnete něco udělat či ne, je totiž otázka našeho hodnotového rámce. Dojít k tomu, co je pro vás důležité, pak otevírá spoustu cest. Třeba můžete aktivně pracovat na tom, abyste své hodnoty naplňoval. Nebo můžete identifikovat hodnoty, které vám nejsou vlastní. A potom si uvědomíte, co chcete a na základě toho pak fungovat. A co je pro mě nesmírně cenné, že odhalíte, kdykoli se vás někdo snaží přes vaše hodnoty někam dotlačit.

Pokud tápu, jaké jsou moje hodnoty, co mám dělat?

Můžete si udělat test. My se opíráme o metodiku Barrett Values Centre. Vyhledejte si test hodnot, který je zdarma a můžete zjistit, jaké jsou vaše hodnoty. Je to první skvělý krok.

Kdybys měl dát jednu radu začínajícím podnikatelům, jaká by to byla?
Když zjistíte, v čem jste skvělí a co je pro vás důležité a vyberete si oblast, ve které chcete být experti, tak dokážete být smysluplným prvkem, protože budete dělat to, co bude mít hodnotu i pro ostatní.

Podcast Bez grantu?! vychází každého dvanáctého v měsíci.
V druhé sérii probereme s absolventy akcelerátoru 3-2-1 dílna vždy jedno téma
týkající se rozjezdu společensky prospěšného podnikání.

K poslechu na Apple PodcastsSpotify i v přehrávači.

Nadace
Lilie & Karla
Janečkových
Zapova 18
Praha 5
150 00
 
IČO: 02576040