Sociální inovátor Karel Janeček o zisku, který nemusí být jen finanční.

Karel Janeček je geniální matematik, podnikatel a filantrop. Patří mezi 100 nejbohatších lidí Česka. A my vám jej dnes představíme jako sociálního reformátora, který podporuje aktivní občanskou společnost nebo společensky prospěšné inovace. 

Proč kromě vzdělávání, kultury a sportu podporuje právě sociální podnikání? Je pro něj zisk opravdu důležitý?  Kdo jej inspiruje? Jaké projekty jej spolehlivě dostanou a do čeho své peníze raději neinvestuje? 

Karle, ty stojíš za myšlenkou akcelerátoru 3-2-1 dílna. Je to už 7 let, co tě napadlo podporovat společensky prospěšné podnikatele a jejich projekty. Od té doby už dílnou prošlo 64 projektů. Vzpomeneš si, co tehdy za tou myšlenkou stálo? Proč jsi chtěl podporovat právě sociální inovátory?

Já jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají odvahu ke změnám, k novým věcem, jdou do toho úsilí, tak by často ocenili pomoc, neví nějaké detaily právní nebo účetní, a přitom mohou mít skvělé projekty. Moje myšlenka byla, že pomoci společenským perlám, někomu, kdo má opravdu něco skvělého, aby měl větší šanci uspět.

Proč s tebou rezonují právě tato témata? Ty mimo jiné podporuješ i vzdělávání, kulturu nebo sport, chtěl jsi jenom rozšířit své dobročinné portfolio, nebo je za tím něco hlubšího?

Já vnímám lidskou činnost jako jakési portfolio dobrých věcí, kreativních věcí, které my jako lidé tvoříme, a jedna z takových pevných nohou civilizace je, věřím, věda. Další pevná noha je pohyb a sport. Pak je to umění. A samozřejmě i byznys, to, co vytváříme. Takže se snažím v těch věcech, které vnímám, že jsou důležité, pomáhat tomu nejlepšímu.  

A čeho chceš dosáhnout? Jaká je tvoje vize?

Moje vize je společnost, kterou nazývám Humanita 21. století. Je to společnost, kde se lidé vzájemně podporují a mohou si mnohem víc důvěřovat. Kde prostě lidé žijí podle hodnot. A ne proto, že by je k tomu někdo nutil nebo že musí na základě nějakého přikázání, ale proto, že je to pro ně nejlepší, dělá je to šťastnými. To je takový bod, ke kterému chci, aby civilizace dospěla. Snažím se pro to dělat maximum, a proto také podporuju lidi, kteří s tímto pohledem souzní.

A daří se ti tato věc naplňovat?

Já věřím tomu, že se daří naplňovat. Minimálně mohu ukázat příklady mých nadací, Nadaci LKJ, Nadace Sience 21, Institut Humanity 21 a další projekty, ze kterých mám obrovskou radost. To je samozřejmě jenom část, důležité je, aby se takovými věcmi zabývalo co nejvíc lidí. Kdybych se na to měl podívat z toho globálního pohledu, tak jsme v situaci, kdy je globální krize, pravděpodobně teď můžeme očekávat i ekonomickou krizi. Je to velmi těžké a není vůbec jasné, co se stane. Je docela dobře možné, že jako civilizace celý svět půjdeme do nějakého zmaru. Já věřím tomu, že ne, že i na základě těch šílených tlaků a i třeba těch šílených zážitků, co jsme měli s covidem, s covidovou inkvizicí, tak si lidé víc uvědomují své hodnoty a uvědomují si, že musí dát nějaké úsilí, pokud chtějí mít dobrý život a pokud chtějí zachránit sebe i naši planetu. Takže tu dnešní dobu vlastně vnímám jako takový civilizační test, říkám tomu, že se děje sociální singularita 21. století. Je to vlastně rozhodují moment a to rozhodující na tom je, jestli bude dostatek lidí, kteří jsou schopní vzít na sebe tu zodpovědnost a pomáhat tomu procesu, pomáhat ostatním.

Takže stále věříš, že pomocí těchto projektů můžeš změnit svět?

Rozhodně jsem přesvědčen o tom, že pomocí těchto projektů pomůžu, aby svět byl lepším místem, a do jaké míry to ovlivním, tak to ukáže budoucnost.

Ty jsi za poslední dekádu rozdal 721 milionů na dobročinnost. Podle žebříčku Forbes patříš k desítce největších filantropů v Česku. Proč to děláš, Karle?

Peníze považuju za určitý druh energie. A ty velké peníze jsou i velká zodpovědnost. Mimochodem, možná čtenáři ví, že není pravda, že čím je člověk bohatší, tím je šťastnější. Před nějakou dobou se ve Spojených státech dělal průzkum, který zjistil, že v průměru nejvyšší kvalita života je nadprůměrný, například dvojnásobný, příjem, ale ne ten největší. Lidé, kteří jsou pak až hodně bohatí, tak je to naopak omezuje. Já se necítím, že by mi to kazilo život, ale je pravda, že je to omezující. Má to své výhody, když má člověk hodně peněz a když to ostatní lidi ví. Takže pro mě peníze jsou zdroj energie, který používám k podpoře projektů, kterým věřím.

Ty nejsi jenom filantrop, ale jsi samozřejmě i investor. V téhle oblasti je pro tebe taky důležité, aby projekty, které podporuješ, měly společenský přesah?

Já jsem v první řadě sociální reformátor, autor volebního systému D21, to je to, co považuju za primární věc mého života. Byznysmen a investor jsem také, i když to jsem nejmíň, protože tomu věnuju nejmíň času. Investiční příležitosti za mě řeší mí kolegové. Nicméně ano, je pro mě zásadní to, aby všechny peníze, které investuji, aby byly do věcí, projektů, které mají pozitivní dopad, které mají společenský přesah. Cílem nikoho by neměla být pouhá maximalizace zisku. Finanční zisk je důležitý, je to důležitá složka, není možné, aby byly byznysy, které se dlouhodobě dotují, to je špatně. Pokud se něco dotuje, tak je to samozřejmě charita. A pokud se má něco dotovat dlouhodobě, tak to musí být jasné a transparentní. Takže finanční udržitelnost je absolutně důležitá, ale neměla by být naším cílem čistě maximalizace zisku. Ten zisk je vlastně širší pojem. Je to užitek, nejen nás, ale zaměstnanců a v širším pohledu celé společnosti.

Další přízvisko, které k tobě patří, je vizionář. Znamená to, že i poznáš, do jakého dobroprojektu je dobré investovat své peníze?

To bych si úplně netroufnul říci. Jsou věci, které mě osobně zajímají, kterým se osobně věnuju, a pak ano, věřím tomu, že mám dobrou intuici na to, co bude fungovat. Jinak se spoléhám na své kolegy, kteří jsou schopni hodnotit kvalitu projektů za mě.

Jsi mi vzal další otázku. Chtěla jsem se zeptat, jestli používáš jenom racionální myšlení, nebo právě dáš i na svou intuici?

Je tomu tak, že používám i intuici. A zvláště v dnešní době si uvědomuji, jak je důležité umět propojit naši racionální mysl, racionální myšlení a naši intuici. Nebo také emoce. Je to velká synergie, která přináší obrovskou sílu. Je to něco, co jsem si uvědomil až ve svém dospělém věku. Když mi bylo 33, nebo 34 let, tak jsem si toto začal uvědomovat. Do té doby jsem žil v přesvědčení, že jedině racionální myšlení je smysluplné pro byznys a že by se měl v byznysu člověk oprostit o d nějakých emocí a dalších věcí, které jsou zavádějící. Dneska vím, že tomu tak není, že intuice a emoce jsou důležité. Ale je důležité i to racionální myšlení a jedině obojí dohromady může fungovat, respektive může fungovat dobře. Pokud máme čistě racionální myšlení bez intuice a emocí, tak to může fungovat, ale ne tak dobře. A pokud bychom měli čistě intuici a emoce bez racionálního myšlení, tak to je největší průšvih, to fungovat zaručeně nebude. Můžete fungovat krátkodobě, pak přijde někdo, kdo takového člověka zneužije.

Stává se ti často, že jdeš proti názoru dalších lidí, kteří ti třeba řeknou, že ten projekt nebude fungovat, a ty přesto věříš, že bude, právě díky třeba intuici?

Nebojoval bych za něco jenom na základě svých pocitů, to rozhodně ne, používám také analýzy, logiku atd. Měl jsem v životě několik věcí, kdy jsem šel proti názoru ostatních a prosadil jsem si svoje. Ale je to minimálně, jsou to věci, které z nějakých důvodů považuji za velmi důležité a osobně se jim případně věnuju.

Co nebo kdo tě inspiruje ve světě podnikání? Je někdo takový vůbec?

Upřímně, já nejsem člověk, který by se inspiroval podnikatelskými velikány. Jsou lidé, ke kterým mám respekt, typu Musk, je to samozřejmě člověk, který má své chyby, ale něco dokázal. Pokud bych chtěl mluvit o lidech, kteří mě inspirují, tak by to byli nějací lidé, velikáni z minulosti typu Jan Amos Komenský, Jan Hus nebo Karel IV.

Aktivně se podnikání už nevěnuješ, ale sleduješ třeba trendy, jako jsou kryptoměny a podobně?

Sleduju to, co se na světě děje, mám investice v kryptoměnách, je to jedna z oblastí, která mě zajímá. Kryptoměny a decentralizaci považuji za fenomén a důležitou složku budoucí společnosti.

Je třeba nějaký projekt v zahraničí, nemusí to být jenom v rámci kryptoměn, který tě zaujal a byl bys rád, kdyby ho sem někdo přenesl?

Teď mě z hlavy nic nenapadá, nicméně to, co považuji za velmi zásadní, jsou sociální sítě. Stávající sociální sítě mají účelovou funkci maximalizace zisku a tím pádem logicky rozdělují společnost, protože umělá inteligence si vyhodnotí, co má největší šanci, aby zaujalo člověka, aby si kliknul, a nabídne mu obsah, který s ním souhlasí a který ho navíc uvádí ještě do většího extrému. Jinými slovy sociální sítě jsou tak špatně nastaveny, že rozdělují společnost tím, že chtějí maximalizovat zisk. To, co my potřebujeme, je začít používat sociální sítě nových generací, které mají jinou účelovou funkci a které chtějí maximalizovat komunikaci a spolupráci. To je jedna z věcí, o které se zajímám a které částečně podporuju v rámci projektu Cesta 21, jmenuje se to sociální síť Maitrea. 

Takže takováto síť už je v procesu?

Ano. To je v procesu.

Co je na projektech, které podporuješ, vždy zaručeně dostane?

To se asi nedá jednoznačně charakterizovat. Můžou být projekty, které mě zaujmou svojí originalitou a vizionářstvím, pak může být něco, kde se mi líbí nějaká velká chytrost, nedokážu říct obecně.

A co tě naopak odradí?

Rozhodně mě odradí, když mám pocit, že daný člověk bere svůj projekt, nebo to, pro co pracuje, spíš jako jednu z možností, že to pro něho mění ta největší náplň. Důležité je, aby každý, kdo přichází s novátorskými projekty, do toho dal srdce.

Máte nějaký systém kritérií, který používáte pro výběr projektů? Ty jsi zmiňoval, že máš kolem toho už aparát lidí.

Ano. Mám několik lidí, kteří se zabývají financemi, nebo vizí projektů. Teď se například jedná o zajímavý projekt Cesta 21, který se hodnotí. Tam jsou odborníci, kteří hodnotí tu realističnost, finanční, manažerskou a další.

A spálil ses někdy?

Já jsem se ve svém životě spálil víckrát. Já jsem se spálil tak, že mě dokonce někdo okradl, člověk, kterému jsem dal půjčku a tak, stalo se mi to párkrát v životě. Na druhou stranu, ale kdyby se to nestalo vůbec, tak co by to znamenalo? Znamenalo by to, že člověk je asi příliš úzkoprsý, protože je správné, když člověk jde do nějakého rizika. Takže, že se člověk výjimečně spálí, je vlastně nutná podmínka k tomu, aby to dělal správně. Neříkám, že jsem to dělal správně, ve spoustě věcí jsem byl neopatrný a spálil jsem se zbytečně moc. Dneska věřím, že už ten systém mám hodně podchycený.

Jaký jsi vlastně investor? Jdeš rád do rizika, nebo hraješ Na jistotu?

Pokud by to hodnotil někdo externí, tak já jsem jednoznačně člověk, který chodí do těch největších rizik. Já to ze svého pohledu hodnotím tak, že jsem racionální člověk, který má střední chuť k riziku, akorát že si dovede rizika racionálně spočítat. Koneckonců, můj doktorát jsem dělal na téma užitkových funkcí, optimalizace užitku a investic. Hodně jsem se zabýval optimalizací investic. Vím, že lidí jsou standardně hodně konzervativní, a to proto, že nejsou racionální. Pokud přidáme více racionality, tak můžeme být odvážnější a zároveň nepodstupujeme nějaká zásadní rizika. Zároveň ale také platí, že pokud je člověk na začátku, tak je v pořádku, že jde do rizika. Když už je člověk úspěšný, tak je dobré si tu stabilitu udržovat. Mně když bylo 21 nebo 27, tak jsme v rámci RSJ dělali věci, které byly často rizikové.

Prozradíš nám nějaké své společensko-prospěšné projekty? Nějaký projekt, který bys chtěl vypíchnout?

Moc rád bych popsal jednu věc, se kterou žiju v dnešní době, je to produkt Nadace Science 21, a je to mimochodem takový skoro vedlejší produkt, produkt teorie myšlení, kterou se nadace dlouhodobě zabývá. Produkt se jmenuje Mathesso, je to matematická hra, je to velmi chytrá hra na bázi pexesa, ale pexesa s čísly a s barvičkami. Je to hra, kterou můžou hrát děti v předškolním věku. Jakmile tu hru budou hrát, tak se automaticky naučí malou násobilku, naučí se chápat čísla, naučí se chápat, co jsou třeba prvočísla, a další věci. Jsem přesvědčen, že to bude školský fenomén, fenomén novodobé výuky, kdy předškolní se naučí počítat. Mohu říci příklad mého syna. Toho jsem to naučil, když mu bylo 5 a půl. Ta hra je v prodeji asi měsíc, já už jsem ho to učil asi před rokem a na podzim, když jsme hráli, on to miloval, jsem se ho zeptal, jestli by mi vysvětlil, co jsou to prvočísla. A on mi bych schopný v šesti letech perfektně popsat, co to znamená být prvočíslem. Je to doklad toho, co tvrdím dlouhodobě, že škola musí být pro děti hrou, musí být pro děti inspirací a je možné toho dosáhnout. Já teď budu hru Mathesso maximálně propagovat v dětských táborech, rozdat Mathessa chceme do škol, do dětských domovů, i v rozvojových zemích. Úžasné je, že vlastně děti začnou hrát pexeso, nepotřebují k tomu učitele a naučí se násobit. Naším takovým heslem je, ať každé dítě na světě umí počítat. To je totiž důležité. Potom se naučí číst a psát, to je jednoduchá aplikace, po té, co dítě pochopí racionální myšlení a číselnou strukturu. Jakmile se děti naučí počítat a naučí se počítat dospělí, tak už lidé budou mnohem více odolní proti manipulaci. To je jeden z klíčových kroků moderní doby.

Máš ještě nějakou jinou oblíbenou sociální inovaci?

Další sociální inovaci, kterou mám, je moje prezidentská kandidatura, která přinese velkou změnu naší zemi, a věřím tomu, že i potom celosvětově. A dlouhodobým jádrem mé činnosti je volební systém D21, který báječně funguje, používá se, ale je potřeba ho implementovat do politiky, aby se naši političtí představitelé volili volebním systémem D21, který přinese kvalitní odborný konsensus. Je to věc, která jde mnohem pomaleji, než jsem čekal. Hodně to souvisí s tím myšlením.

Co ti dodává energii do všech tvých aktivit? Chtěl jsi někdy se vším praštit?

Asi ne. Jsou samozřejmě situace, kdy člověk nemá tu energii, necítí se dobře, ale že by chtěl se vším praštit, to ne. Byly situace, kdy mě štvaly nějaké nesmysly, obviňování, nějaká nespravedlivost. Pak si člověk říká, že se může na všechno vykašlat a jít si jenom užívat. Takové nápady se objevily, ale neřekl bych, že bych chtěl se vším praštit, spíš, že to člověku projede hlavou.

Naprosto zásadní pro to, abych měl sílu a energie je pro mě to, že intenzivně sportuju, opravdu hodně intenzivně. V dnešní době je moje kondička na úrovni vrcholového sportovce. Pak to krásné, to jsou moje děti, se kterými moc rád trávím čas. V čem jsem se hodně a zásadně změnil je, že jsem schopen mít radost z malých dětí, vnímat malé děti. Moc si teď užívám se svým ročním synem, je to pro mě hodně nové.

Jakou jednu radu bys dal začínajícím sociálním podnikatelům?

Rada, kterou bych dal sám sobě před lety, je otevřít se intuici. A rada, kterou bych dal každému člověku je, chtít racionálně myslet, hlídat si věci a kontrolovat a zároveň být otevřený emocím a intuici. Udělat tak krásnou synergii.

Krásná tečka. Děkuji za tvůj čas, Karle.

Taky děkuju. Krásný den.                        

Podcast Bez grantu?! vychází každého dvanáctého v měsíci.
V druhé sérii probereme s absolventy akcelerátoru 3-2-1 dílna vždy jedno téma
týkající se rozjezdu společensky prospěšného podnikání.

K poslechu na Apple PodcastsSpotify i v přehrávači.

Nadace
Lilie & Karla
Janečkových
Zapova 18
Praha 5
150 00
 
IČO: 02576040